Wierzchołek Siwego Wierchu znajduje się na wysokości 1805 metrów oraz jest zakończeniem pasma głównej grani Tatr Zachodnich. Słowacy nazywają Sivý vrch.

Góra znajduję się między Siwą Kopą a Zuberskim Wierchem  oraz wznosi się nad dolinami Suchą Sielnicką, Bobrowiecką Liptowską, Siwą i Suchą. Masyw góry zbudowany jest z wapieni i dolomitów, dlatego też w masywie znajduje się około 30 jaskiń.

Szlaki – Jak Dojść?

Na Siwy Wierch z Zuberca (przez Palenicę)

  • Czas przejścia: 4:15 h | Zuberec – Palenica Jałowiecka – Siwy Wierch 

Podążając asfaltową drogą w kierunku Zwierówki dochodzimy do skrzyżowania, przy którym stoi pomnik. Skręcamy tu w prawo na żółty szlak. Wędrujemy  szutrową ścieżką wśród łąk, na wprost siebie widząc cel wycieczki – przełęcz Palenicę i masyw Brestowej.

Po około 45 minutach osiągamy miejsce, w którym stoi tablica TANAP-u. Szlak skręca tu w las, biegnąc dalej stromo ku górze, po dość błotnistym podłożu. Podchodzimy pod  grzbiet  Wielkiego  Ostrego  Gronia,  mijając  jego  dwie  skaliste  kulminacje,     a następnie szczyt zwany Kozińcem. Niebawem docieramy na malowniczą, choć zarastającą polanę w górnym piętrze Doliny pod Klinem. Stąd w 25 minut ścieżką wśród kosówek szlak doprowadza nas na szerokie siodło przełęczy Palenica. Żółty szlak, którym szliśmy schodzi w dół Doliny Jałowieckiej. My zaś skręcamy w prawo podążając dalej za czerwonymi znakami (w lewo trasa prowadzi na grzbiet Zuberskiego Wierchu i dalej na Brestową).

Za przełęczą wędrujemy wśród krzewów kosodrzewiny stosunkowo łagodnym grzbietem. W kopule szczytowej, do której docieramy po około 30 minutach, szlak zmienia swój charakter. Podejście jest dość strome, prowadzi po skałach wapiennych   i dolomitach, z których zbudowany jest Siwy Wierch. Trudności nie są duże, jednak konieczne jest zachowanie większej ostrożności niż przy łagodniejszym wejściu chociażby na sąsiednią Brestową. Miejscami towarzyszy nam także umiarkowana ekspozycja terenu. Po około godzinie od Palenicy meldujemy się na szczycie.

Z  Siwego  Wierchu  zejść  możemy  do  Wyżniej  Huciańskiej  Przełęczy  (trudniej)  lub zielonym szlakiem w kierunku Rozdroża pod Tokarnią u wylotu Doliny Jałowieckiej.

Na Siwy Wierch przez Rzędowe Skały

  • Czas przejścia: 3:00 h | Wyżnia Huciańska Przełęcz – Biała Skała – Siwy Wierch 

Wycieczkę zaczynamy Wyżniej Huciańskiej Przełęczy, na samym krańcu Tatr Zachodnich. Leży ona przy drodze biegnącej z Zuberca do Liptowskiego Mikulasza, bez trudu można tu zatem dojechać samochodem lub autobusem.

Wchodzimy na czerwony szlak, którym podążać będziemy aż do Siwego Wierchu. Pierwsza jego część prowadzi przez las, zdecydowanie pod górę, nie należy zatem do najprzyjemniejszych. Krajobraz zmienia się, gdy wychodzimy na grzbiet w okolicy Białej Skały. W lewo odbija ścieżka na położoną między jej dwoma kulminacjami przełęcz Białe Wrótka, z której po skałach można wejść na wyższy wierzchołek.

Szlak wiedzie dalej do Białej Przełęczy, a następnie ku wznosi się wśród kosówek. Przed nami najciekawszy i najbardziej malowniczy etap wycieczki. Wędrujemy wśród formacji skalnych, których próżno szukać w innych częściach Tatr (krajobraz przypomina bardziej Jurę Krakowsko-Częstochowską). Dolomitowy grzbiet prowadzi nas  przez  labirynt  Rzędowych  Skał,  wymodelowanych  przez  procesy  krasowe       i wietrzenie. Miejscami we wspinaczce potrzebna jest pomoc rąk, dodatkowo podłoże jest dość kruche, warto więc zachować koncentrację. Dwa trudniejsze miejsca ubezpieczone zostały łańcuchami i klamrą. Drugie z nich znajduje się tuż pod szczytem Siwego Wierchu, który jest ostatnim od zachodu wybitniejszym szczytem na głównej grani Tatr.

Z Siwego Wierchu zejść możemy na kilka sposobów. Pierwszy wariant to trasa do przełęczy  Palenica  i  dalej  do  Zuberca  (znaki  czerwone),  drugi  to  zielony  szlak  w kierunku Rozdroża pod Tokarnią u wylotu Doliny Jałowieckiej. Trzecim jest oczywiście powrót tą samą drogą.

Przez Ostrą

  • Czas przejścia: 4:15 h | Bobrowiecki Wapiennik – Rozdroże pod Babkami – Babki –Przedwrocie – Ostra – Mała Ostra – Siwa Przehyba – Siwy Wierch

Wycieczka na Siwy Wierch to jedyna trasa w rejonie nie prowadząca przez Dolinę Jałowiecką i jej górne odnogi. Zawiera kilka możliwych wariantów, które łączą się ostatecznie na przełęczy Przedwrocie pod szczytem Ostrej.

Wycieczkę zaczynamy w Bobrowieckim Wapienniku, położonym za wsią Jałowiec. Można tu dojechać samochodem lub autobusem. Niebieski szlak prowadzi początkowo asfaltową drogą przez rozległą łąkę, z widocznymi na wprost wapiennymi skałami Sokoła. Po pewnym czasie skręca do lasu, a teren stopniowo się wznosi. Mijamy rozdroże z zielonym szlakiem biegnącym od Rozdroża pod Tokarnią u wlotu Doliny Jałowieckiej (to inny wariant rozpoczęcia wyprawy, choć dłuższy i bardziej męczący). Od tego miejsca trasy biegną wspólnie, w kilka minut doprowadzając nas do Rozdroża pod Babkami. Tu szlaki rozdzielają się – zielony wiedzie prosto przez masyw Babek, niebieski zaś odbija w prawo do schroniska Chata Czerwieniec.

Wybierając pierwszy wariant, przez około 30 minut wędrujemy w górę przez las. Następnie wychodzimy trawiaste zbocza pod szczytem, a po kolejnych kilkunastu minutach meldujemy się na pięknym widokowo wierzchołku. Mimo niewielkiej wysokości, Babki oferują efektowną panoramę obejmującą m.in. Salatyna, Pachoła czy Banówkę. Ze szczytu schodzimy malowniczą ścieżką wśród skałek i traw na szeroką przełęcz Przedwrocie.

Jak wspomniano, inną opcją dojścia do niej jest niebieski szlak omijający Babki. Wybierając go, z Rozdroża pod Babkami skręcamy w prawo. Trasa prowadzi najpierw przez las, po około 30 minutach wyprowadzając nas na polanę Czerwieniec, dziś już częściowo zarośniętą. Mijamy ją i wkrótce docieramy do niewielkiego schroniska Chata Czerwieniec. Dalej teren wznosi się wśród świerków, a wyżej kosówek i traw na siodło przełęczy Przedwrocie (ze schroniska ok. 30 min).

Od strony północnej nad przełęczą góruje zielony masyw Ostrej. Mamy do wyboru trasę biegnącą przez jej wierzchołek lub obejście go ścieżką trawersującą wschodnie zbocza. Oba warianty łączą się pod szczytem Małej Ostrej. Dochodzimy na przełęcz Siwa Przehyba, skąd dobrze widać już ostatni etap wycieczki. Na Siwy Wierch szlak prowadzi początkowo wśród kosodrzewiny, wyżej zaś pomiędzy wapiennymi skałkami, charakterystycznymi dla tego szczytu. Podejście nie jest długie, choć na końcu wiedzie dość zdecydowanie pod górę (bez większych trudności).

Z Siwego Wierchu zejść możemy na kilka sposobów. Pierwszy to nieco trudniejsza, lecz niezwykle interesująca trasa przez Rzędowe Skałki do Wyżniej Huciańskiej. Przełęczy   (opis   powyżej).   Drugim   jest   również   czerwony   szlak    odchodzący w przeciwnym kierunku – ku przełęczy Palenica, skąd żółtym zejdziemy do Zuberca. Ostatnia opcja jest oczywiście powrót tą samą drogą.

Siwy Wierch
5 (100%) 2 głoss
Zainteresowaliśmy Ciebie artykułem? Masz pytania, propozycje lub wątpliwości? Możesz do nas napisać: redakcja@everestexpedition.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ